Pogoji poslovanja in zasebnost

Pogoji poslovanja in zasebnost

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Uvodne določbe

 • Predmetni splošni pogodbeni pogoji za izposojo ali nakup poročne obleke ter dodatkov (v nadaljevanju: splošni pogoji) podjetja Poročni salon Bela Grofica, Vesna Kociper s.p., Štatenberg 89, 2321 Makole (v nadaljevanju: podjetje), so sestavni del pogodbe o izposoji ali nakupu poročne obleke ter dodatkov, sklenjenih med podjetjem in fizično osebo (v nadaljevanju: stranka).
 • Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodbe oziroma dogovorov, sklenjenih med podjetjem in stranko, ter se nanašajo na naročilo stranke. Z vstopom v pravno poslovno razmerje s podjetjem (za vstop v pravno poslovno razmerje se štejejo sprejem ponudbe, izdaja in/ali potrditev naročila, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in podjetjem uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji podjetja. 
 • Predmetni splošni pogoji se v fizični obliki hranijo na sedežu podjetja. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z besedilom same pogodbe, ki se sklene ob izposoji ali nakupu poročne obleke ter dodatkov. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.

Splošno

 • Predmet pogodbe je izposoja ali nakup poročne obleke ter dodatkov.

Cene in plačilni pogoji

 • Stranka in podjetje se dogovorita za ceno skladno s cenikom podjetja.
 • Podjetje je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičeno zaračunati zakonske zamudne obresti in tudi stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov.

Pravice in dolžnosti pogodbenih strank

 • Stranka je dolžna podjetje obvestiti o kakršnih koli težavah ali napakah, ki nastanejo v zvezi s poslovanjem.

Trajanje pogodbe

 • Pogodba je sklenjena za čas, ki je dogovorjen v pogodbi. V primeru nevračila izposojenih predmetov ob dogovorjenem času pride stranka v zamudo.
 • Ob prenehanju ali razvezi pogodbe, ne glede na razlog, takoj prenehajo veljati pravice stranke do uporabe izposojenih predmetov. Stranka mora nemudoma vrniti izposojene predmete, pri čemer veljajo vsa določila pogojev glede vračila izposojenih predmetov, ki so navedena v pogodbi.

Odškodninska odgovornost

 • V primeru izgube, odtujitve, uničenja in/ali hujšega poškodovanja predmeta pogodbe je stranka dolžna povrniti družbi celotno vrednost predmeta pogodbe.
 • V nobenem primeru podjetje ne odgovarja za škodo zaradi razlogov na strani stranke, zaradi naključnih poškodb ipd..

Končne določbe

 • Ti splošni pogoji veljajo od 1. 9. 2019 dalje do preklica ali spremembe.
 • Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe.
 • Podjetje in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in podjetjem, reševati sporazumno. Če to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med podjetjem in stranko, velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, za pristojno pa podjetje in stranka določata stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
 • Stranka s sprejemom ponudbe oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja. 

Poročni salon Bela Grofica

Štatenberg, 1. 9. 2019

ZASEBNOST

Kdo smo?

Naš internetni naslov je: https://belagrofica.si.

Katere osebne podatke zbiramo in zakaj jih zbiramo?

Vaše podatke uporabljamo za zagotavljanje in izboljšanje naših storitev.

V skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov smo zavezani k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Za lastne potrebe zbiramo podatke, ki jih vnesete v obrazec na www.belagrofica.si (npr. ime, priimek, naslov elektronske pošte …).

Skrbno varujemo vaše podatke pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podatki so shranjeni v strežnikih, ki so zaščiteni. Posredovane podatke varujemo in ne hranimo na zalogo, ter jih ne uporabljamo za druge namene.

Ob obisku naše spletne strani ste uporabniki obveščeni o uporabi piškotkov, kateri se uporabljajo v namen analize.

Z uporabo storitve se strinjate z zbiranjem in uporabo informacij v skladu s tem pravilnikom.

Naša storitev ne naslavlja oseb mlajših od 18 let.

Uporaba Google zemljevida

Na naši spletni strani smo integrirali Google zemljevid za lažjo vizualizacijo naše lokacije.

V skladu z Googlovo politiko zasebnosti se podatki o IP naslovu uporabnika prenesejo neposredno na Googlov strežnik v ZDA in se tam tudi shranijo. Ponudnik te strani nima vpliva na ta prenos podatkov.

Politiko zasebnosti lahko občasno posodabljamo. Ob tem zmeraj javimo datum spremembe na našem spletnem mestu.

Poročni salon Bela Grofica

Štatenberg, 1. 9. 2019

Pomakni se na vrh